Generálny partner:


OZNÁMENIE O KONANÍ
A
VÝZVA K ZASLANIU ODBORNÝCH PRÍSPEVKOV
A FIREMNÝCH PREZENTÁCIÍ
NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Po roku Vás opäť pozývame k aktívnej účasti na 19. ročníku medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019, organizovanej každoročne od svojho nultého ročníka v roku 2000.
      Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.
      Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
      Pozývame vás opäť podeliť sa o svoje skúsenosti a predstaviť progresívne metódy a riešenia, ktoré uplatňujete v náročných podmienkach údržby, predstaviť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku.

Predstavenstvo SSU
Národné fórum údržby 2019
19. ročník
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso,
Hotel PATRIA
28. - 29. mája 2019
(utorok, streda)


V pondelok 27.5.2019 o 17:00 sa bude konať
Valné zhromaždenie SSU

(platí pre členov SSU)


TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Nové trendy v riadení údržby
 • Najlepšia prax v prevádzke a údržbe
 • Vzdelávanie pracovníkov údržby
 • Maintenance 4.0
 • Informačné systémy údržby
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Inovatívne technológie údržby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia
 • Údržba infraštruktúry

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Peter Herman
 • Jan Hroch
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Michal Žilka
Časové termíny:
Prihlásenie prednášky Oznámenie o prijatí príspevku Zaslanie príspevku
31. 1. 2019 28. 2. 2019 31. 3. 2019

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

Účastnícky poplatok: účastník, člen SSU 160,- €
účastník, nečlen SSU 260,- €
prednášateľ, nekomerčná prednáška 70,- €
prednášateľ, komerčná prednáška 350,- €

Ubytovanie si hradí účastník sám, nie je zahrnuté vo vložnom.


Pozvánky s rámcovým programom konferencie zašleme do 15. 3. 2019.

Prihlasovanie na konferenciu a rezervácia ubytovania bude možné cez na webovú stránku SSU: www.ssu.sk


PRIHLÁŠKA ODBORNÉHO PRÍSPEVKU

Prosíme zaslať názov príspevku a stručnú anotáciu e-mailom na adresu: grencik@ssu.sk

Spôsob a forma spracovania podkladov na uverejnenie v zborníku prednášok budú dodané po prijatí príspevku do programu konferencie.
Odborný programový výbor si vyhradzuje právo výberu a zaradenie príspevku do programu konferencie s ohľadom na obsah a tematiku príspevkov. Forma prezentácie môže byť prednáška, prípadne poster.

Viac informácií o prihlásní príspevku:
Juraj Grenčík
Mobil: ++421 (0)903 682 207        E-mail: grencik@ssu.sk


PRIHLÁŠKA FIREMNEJ PREZENTÁCIE

Podmienky pre partnerstvo (niekoľkých úrovní), výstavku, resp. reklamu v zborníku konferencie Vám budú na požiadanie obratom zaslané.

Viac informácií:
Vendelín Íro
Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko
Mobil: ++421 (0)905 - 234 433 E-mail: iro@ssu.sk


PODMIENKY UBYTOVANIA - REZERVÁCIA
Vzhľadom na kapacitné možnosti hotela Patria na Štrbskom Plese (zvlášť samostatných izieb), počty za nižšie ceny sú obmedzené, podľa poradia budeme rezervovať ubytovanie vo vyššej cenovej relácii.
Ceny ubytovania: jednotka štandard
dvojka štandard
jednotka LUX
dvojka LUX
apartmán LUX
prístelka LUX
riaditeľský app.
78,- €
88,- €
98,- €
108,- €
141,- €
36,- €
135,- €

V cene je započítaný miestny poplatok, parkovné na parkovisku, bazén, wellness, fitness, Internet

Prihlášku na konfereciu vyplňte cez webovú stránku v podmenu NFU 2019 "Prihláška"

Objednávku rezervácie ubytovania prosíme urobiť cez webovú stránku v podmenu NFU 2019 "Ubytovanie"


Stiahnite si dokument „Oznam o konferencii“ vo formáte docx alebo „Oznam o konferencii vo formáte pdf.