logo_ssu.png Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

IČO: 37803310
DIČ: 2021603826
SSU je členom
Ak chcete podporiť vzdelávanie slovenských údržbárov,
poukážte 2% Vami zaplatených daní z príjmov v prospech Slovenskej spoločnosti údržby.
Slovenská spoločnosť údržby je oprávnený príjemca 2% z dane pre podporu vzdelávania na rok 2019.
Stiahnite si „ Postup pre poukázanie 2%“ „ Potvrdenie o zaplatení dane “ a „ Vyhlásenie (nové, editovateľné pdf)

EU-OSHA organizuje kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019:
Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky
posledná aktualizácia: 12. 3. 2019