logo_ssu.png Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

IČO: 37803310
DIČ: 2021603826
SSU je členom

EU-OSHA organizuje kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019:
Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky
posledná aktualizácia: 3. 6. 2019