logo_ssu.png Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

IČO: 37803310
DIČ: 2021603826
SSU je členom

Európska kampaň "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky"
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky
posledná aktualizácia: 18. 7. 2018