logo_ssu.png Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

IČO: 37803310
DIČ: 2021603826
SSU je členom
SSU praje všetkým svojím členom a priaznivcom
pokojné a radostné vianočné sviatky
a v novom roku 2017 veľa šťastia, zdravia a úspechov
v osobnom i pracovnom živote!
Európska kampaň "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie"
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Zapojte sa do súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax
posledná aktualizácia: 21. 12. 2016         počet návštev: