Maintenance automotive 2017

odborná konferencia
17. októbra 2017, utorok

Hotel Agroinštitút, Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová, Slovensko

Výmena skúseností špičkových údržieb výrobných spoločností v rámci automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

G. Dravecký, +421 905 432 078, dravecky@ssu.sk
S. Arellanová, +421 918 541 700, sarellanova@zapsr.sk

www.maintenance-automotive.sk | www.ssu.skZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

ŠPIČKOVÁ ÚDRŽBA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 2017

Výmena skúseností špičkových údržieb výrobných spoločností v rámci automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

HLAVNÉ TÉMY
  • Asset management – požiadavky štandardov a ich implementácia v automobilovom priemysle
  • Vplyv novej normy SMK ISO 9001:2015 (IATF 16949:2016) na meranie výkonnosti údržby
  • Trendová prezentácia z praxe o Asset manažmente a o kľúčových ukazovateľoch údržbe
  • Panelová diskusia
  • „Automobilizácia Európy v druhom desaťročí – pokroky a predpoklady pre ďalší rozvoj kvalitnej mobility“
  • Industry 4.0 v automobilovom priemysle
  • Nástroje prediktívnej údržby v automobilovom priemysle
  • Predstavenie simulácie procesov v údržbe a v automobilovom priemysle
  • Príprava kvalifikovaných ľudí v údržbe
  • Duálne vzdelávanie v automobilovom priemysle
REGISTRÁCIA
Registračný formulár je dostupný online na stránke podujatia.

www.maintenance-automotive.sk