Konferencia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
2.- 3.10.2018, Košice


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava
v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI
Vás pozývajú na
16. ročník vedecko - odbornej konferencie so zahraničnou účasťou
FACILITY MANAGEMENT 2018
„Pracovníci + Prostredie = Prosperita“

1. - 2. október 2018, Hotel Patria, Štrbské Pleso
Viac informácií o nájdete: FM Program
Prihlášku si stiahnite z FM Prihláška účastník FM2018

15.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ÚDRŽBA 2018
Vážení přátelé a kolegové,
zveme Vás na 15.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ÚDRŽBA 2018
která se koná 24. a 25.10.2018 na zámku Liblice
Více informací na: Konference