Konferencia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
3.- 4.10.2017, Košice

Konferencia Údržba 2017
11.- 12.10.2017, Liblice, ČR