Členská základňa

Organizácie:
 1. ABB, s.r.o.
 2. ALIGNMENT TOOL LTD. Org. Složka
 3. Cloetta Slovakia s.r.o.
 4. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 5. eustream, a.s. Bratislava
 6. GD PROJECT Bánovce na Bebravou
 7. Generi, s.r.o., Šumperk
 8. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 9. HYDAC, s.r.o. Martin
 10. INSEKO a.s., Žilina
 11. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 12. KLEIN&STARK SLOVAKIA, s.r.o., Tôň
 13. Magna PT s. r. o.
 14. Nafta,a.s., Gbely
 15. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 16. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 17. SEPS, a.s., Bratislava
 18. sféra, a.s. Bratislava
 19. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 20. SLOVCEM, spol. s r.o. Malacky
 21. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 22. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 23. SPU v Nitre, Mechanizačná fakulta
 24. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 25. SUZ, Bratislava
 26. TRANSTECHNO, s.r.o., Trnava
 27. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 28. Technická univerzita v Košiciach
 29. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 30. VERDE GROUP, s.r.o.
 31. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 32. Viacare, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 33. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 34. Výskumný ústav zváračský, Bratislava
 35. Well automation s.r.o., Banská Bystrica
 36. Wood Nuclear Slovakia s.r.o., Trnava
 37. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Individuálni členovia:
 1. Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 4. Ing. Štefan Kacvinský
 5. Dušan Lepieš
 6. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
 7. Ing. Severín Skotnický, CSc.
Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

6
8
19
4
7
0
44

Stav k 1.6.2019

Štruktúra podľa počtu členov: