Členská základňa

Organizácie:
 1. ABB, s.r.o.
 2. Cloetta Slovakia s.r.o.
 3. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 4. eustream, a.s. Bratislava
 5. EX-TECHNIK, s.r.o., Slezská Ostrava
 6. GD PROJECT Bánovce na Bebravou
 7. Generi, s.r.o., Šumperk
 8. GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
 9. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 10. HYDAC, s.r.o. Martin
 11. INSEKO a.s., Žilina
 12. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 13. KLEIN&STARK SLOVAKIA, s.r.o., Tôň
 14. Nafta,a.s., Gbely
 15. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 16. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 17. SEPS, a.s., Bratislava
 18. sféra, a.s. Bratislava
 19. Schneider Electric Slovakia, apol.s r.o., Bratislava
 20. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 21. SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom
 22. SLOVCEM, spol. s r.o. Malacky
 23. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 24. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 25. SPU v Nitre, Mechanizačná fakulta
 26. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 27. SUZ, Bratislava
 28. TRANSTECHNO, s.r.o., Trnava
 29. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 30. Technická univerzita v Košiciach
 31. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 32. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 33. Viacare, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 34. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 35. Výskumný ústav zváračský, Bratislava
 36. Well automation s.r.o., Banská Bystrica
 37. Wood Nuclear Slovakia s.r.o., Trnava
 38. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Individuálni členovia:
 1. Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 4. Ing. Štefan Kacvinský
 5. Bc. Tibor Lazícius
 6. Dušan Lepieš
 7. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
 8. Ing. Severín Skotnický, CSc.
Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

7
9
18
4
8
0
46

Stav k 1.1.2019

Štruktúra podľa počtu členov: