Členská základňa

Organizácie:
 1. Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o., Trnava
 2. Cloetta Slovakia s.r.o.
 3. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 4. eustream, a.s. Bratislava
 5. EX-TECHNIK, s.r.o., Slezská Ostrava
 6. GD PROJECT Bánovce na Bebravou
 7. Generi, s.r.o., Šumperk
 8. GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o.
 9. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 10. HYDAC, s.r.o. Martin
 11. INSEKO a.s., Žilina
 12. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 13. KLEIN&STARK SLOVAKIA, s.r.o., Tôň
 14. Nafta,a.s., Gbely
 15. Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar na Hronom
 16. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 17. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 18. SEPS, a.s., Bratislava
 19. sféra, a.s. Bratislava
 20. Schneider Electric Slovakia, apol.s r.o., Bratislava
 21. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 22. SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom
 23. SLOVCEM, spol. s r.o. Malacky
 24. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 25. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 26. SPU v Nitre, Mechanizačná fakulta
 27. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 28. SUZ, Bratislava
 29. TRANSTECHNO, s.r.o., Trnava
 30. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 31. Technická univerzita v Košiciach
 32. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 33. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 34. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 35. VÚZ - PI SR, Bratislava
 36. Well automation s.r.o., Banská Bystrica
 37. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Individuálni členovia:
 1. Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. Ing. Jozef Gara
 4. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 5. Ing. Štefan Kacvinský
 6. Bc. Tibor Lazícius
 7. Dušan Lepieš
 8. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
 9. Ing. Severín Skotnický, CSc.
Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

7
8
18
4
9
0
46

Stav k 1.9.2017

Štruktúra podľa počtu členov: