Členská základňa

Organizácie:
 1. ABB, s.r.o.
 2. ALIGNMENT TOOL LTD. Org. Složka
 3. Cloetta Slovakia s.r.o.
 4. Continental Matador Rubber, s.r.o.
 5. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 6. eustream, a.s. Bratislava
 7. GD PROJECT Bánovce na Bebravou
 8. Generi, s.r.o., Šumperk
 9. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 10. HYDAC, s.r.o. Martin
 11. INSEKO a.s., Žilina
 12. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 13. KLEIN&STARK SLOVAKIA, s.r.o., Tôň
 14. Magna PT s. r. o.
 15. Nafta,a.s., Gbely
 16. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 17. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 18. SEPS, a.s., Bratislava
 19. sféra, a.s. Bratislava
 20. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 21. SLOVCEM, spol. s r.o. Malacky
 22. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 23. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 24. SPU v Nitre, Mechanizačná fakulta
 25. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 26. SUZ, Bratislava
 27. TRANSTECHNO, s.r.o., Trnava
 28. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 29. Technická univerzita v Košiciach
 30. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 31. VERDE GROUP, s.r.o.
 32. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 33. VIPO a.s.
 34. Viacare, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 35. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 36. Výskumný ústav zváračský, Bratislava
 37. Well automation s.r.o., Banská Bystrica
 38. Wood Nuclear Slovakia s.r.o., Trnava
 39. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky
Individuálni členovia:
 1. Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 4. Ing. Štefan Kacvinský
 5. Dušan Lepieš
 6. Ing. Dušan Plichta
 7. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
 8. Ing. Severín Skotnický, CSc.
Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

6
9
20
4
8
0
47

Stav k 1.1.2020

Štruktúra podľa počtu členov: