Výzva pre záujemcov o vzdelávanie "MANAŽÉR ÚDRŽBY"

Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dištančného vzdelávania, pozývajú záujemcov aby sa prihlásili do kurzu Manažér údržby. V prípade dostatočného záujmu (minimálne 12 účastníkov) je možné otvoriť ďalší beh.
Kurzy sú organizované v jarnom alebo jesennom behu. Pozostávajú z dvoch týždňových sústrední, na ktoré nadväzuje individuálne štúdium a konzultácie prostredníctvom e-learningu. Sústredenia môžu byť rozdelené aj na viac častí.
Termín začiatku ďalšieho kurzu je plánovaný na jeseň 2017; termín je možné dohodnúť individuálne
Miestom sústredení a obhajoby záverečných prác je Žilinská univerzita v Žiline, prípadne, ak viac vyhovuje, v mieste zabezpečenom účastníkmi kurzu.

Cena kurzu: pre členov SSU: 660,- Eur; pre ostatných: 1 000,- Eur

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prospekte a Projekte MÚ

So záujemcami zaradenými do jarného alebo jesenného behu vzdelávania uzatvorí Slovenská spoločnosť údržby zmluvný vzťah.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Slovenská spoločnosť údržby – sekretariát
Koceľova 15
815 94 Bratislava

tel.: Vendelín Iro: 0905 234 433, e-mail: ssu-kocelova@mail.t-com.sk

tel.: J.Grenčík: 041 - 513 2553, e-mail: juraj.grencik@fstroj.utc.sk

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
predseda Predstavenstva SSU


Úspešní absolventi vzdelávania "Manažér údržby"

US Steel s.r.o. Košice - 2004
 1. Ing. Peter Baksay
 2. Ing. Ladislav Bežovský
 3. Ing. Miroslav Češelka
 4. Ing. Peter Furka
 5. Ing. Ľubomír Gabáni
 6. Ing. Karol Gallo
 7. Ing. Peter Gazsi
 8. Ing. Ján Jevický
 9. Ing.Pavol Lacko
 10. Ing. Juraj Magdziak
 11. Ing. Jaroslav Mikláš
 12. Ing. Ján Mravčák
 13. Ing. Peter Tabačko
 14. Ing. Ján Tobakoš
 15. Ing. Juraj Valent
 16. Ing. Pavel Vaščák
 17. Ing. Ján Vataščin
 18. Ing. Ján Vranec
 19. Stanislav Zvolánek
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
Žilina – 2005
 1. Ing. Rudolf Hrivík
 2. Marián Lučanič
 3. Ing. Peter Starý
 4. Ing. Miroslav Lazar
 5. Vladimír Čapoš
 6. Ing. Ľudovít Graus
SE a.s.Mochovce
PPC, a.s.Bratislava
PPA ENERGO s.r.o.
INSEKO, a. s. Žilina
PPA ENERGO s.r.o.
SE a.s.Mochovce
ISS SR a ČR - 2005
 1. Ing. Martin Čierny
 2. Ing. Ondrej Doboš
 3. Tomáš Dvořák
 4. Ing. Rolf Hesse
 5. Ing. Peter Hlavatý
 6. Bohumír Hradský
 7. Ing. Vladimír Králik
 8. Martin Kraus
 9. Ing. Ivan Krajčír
 10. Jaroslav Minařík
 11. Ing. Ján Ploskuňák
 12. Ing. Ivo Šreiber
 13. Ján Tholt
 14. Igor Tvarožek
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Automotive Services, s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Facility Services, s.r.o.
ISS Automotive Services, s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Facility Services s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Automotive Services, s.r.o.
ISS Automotive Services s.r.o.
ISS Facility Services s.r.o.
Mondi BP SCP, a s. Ružomberok
ISS Facility Services s.r.o.
US Steel s.r.o. Košice - 2005
 1. Ing. Štefan Čamaj
 2. Ing. Dana Gabániová
 3. Ing. Karol Grék
 4. Ing. Marián Hanečák
 5. Ing. Peter Kende
 6. Ing. Vladimír Kuruc
 7. Ján Liščinský
 8. Ing. Marko Rentka
 9. Ing. Juraj Prokein
 10. Ing. Ján Socha
 11. Ing. Denis Spišák
 12. Ing. Alexander Vidašič
 13. Ing. Oto Viszlay
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
Mondi SCP a.s. Ružomberok - 2008
 1. Štefan Belko
 2. Ing. Róbert Čipkala
 3. Ing. Marek Dorník
 4. Marián Dvorský
 5. Ing. Peter Chlepko
 6. Ľubomír Likavčan
 7. Ing. Tomáš Lubelec
 8. Ing. Jaroslav Majer
 9. Ing. Branislav Milla
 10. Vladimír Moravčík
 11. Ing. Marian Okál
 12. Ing. Štefan Páterek
 13. Ing. Juraj Szunyog
 14. Ing. Igor Šebek
 15. Rudolf Tomčík
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok
Mondi SCP a.s. Ružomberok

Duslo, a.s. Šaľa - 2011

 1. Ing. Marián Belák
 2. Ing. Mária Beštendigová
 3. Ján Fidler
 4. Ing. Vojtech Izsák
 5. Ing. Milan Jasenovec
 6. Ing. Michal Kováč
 7. Ing. Štefan Kozák
 8. Ing. Gabriel Nagy
 9. Luboš Podhradský
 10. Bc. Pavol Rábek
 11. Ing. Herbert Solčány
 12. Pavel Spodniak
 13. František Vanko
 14. Ing. Gabriel Zsilinszki
 15. Ing. Dušan Zvalo
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
Duslo, a.s. Šaľa
US Steel s.r.o. Košice - 2013
 1. Jaroslav Dancák
 2. Ing. Peter Dubec
 3. Ing. Henrich Klajber
 4. Ing. Rastislav Kočan
 5. Daniel Kuna
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice
US Steel, s. r. o. Košice

Napísali v časopise Oceľ východu, č.37/2004: Prví absolventi kurzu Manažér údržby U.S.Steel Košice