Orgány spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda:
Podpredseda pre organizáciu:  
Podpredseda pre ekonomiku:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
Ing. Vendelín Íro
Ing. Dušan Belko
Ing. Gabriel Dravecký, PhD.
Ing. Katarína Grandová
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Ing. Michal Žilka

Dozorná rada:

Predseda:  
Člen:
Člen:
Ing. Michal Abrahámfy
Ing. Stanislava Koleničová
Ing. Marko Rentka