EFNMS – Európska federácia národných spoločností údržby http://www.efnms.org

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností http://www.zsvts.sk

ZAP SR - Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky http://www.zapsr.sk

SUZ - Sekcia údržby chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky http://www.suz.sk

ATD SR - Asociácia technických diagnotikov Slovenskej republiky http://www.atdsr.sk

SAFM - Slovenská asociácia facility managementu https://safm.sk/portal

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odbor technickej normalizácie http://www.sutn.sk

Česká společnost pro údržbu http://www.udrzba-cspu.cz

Požská spoločnos pre údržbu https://pntte.wordpress.com

Chorvátska spoločnos pre údržbu http://www.hdo.hr

Rakúska spoločnos údržby a facility manažmentu http://www.mf-austria.at