Medzinárodná konferencia NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2019

19. ročník
28.-29. máj 2019, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

27. májá o 17:00 sa bude kona Valné zhromaždenie SSU
(platí pre členov SSU)
Upozornenie ! Hotel Patria je na termín konania konferencie plne obsadený. Už nie je možné rezervova ubytovanie.