Medzinárodná konferencia NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2018

29.-30. máj 2017, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Záväzná prihláška účastníkov konferencie V jednej prihláške môžete naraz prihlásiť troch účastníkov konferencie s rovnakou fakturačnou adresou. Pre prihlásenie viacerých účastníkov, použite prosím ďalšiu prihlášku.
Forma účasti 1)
Publikácia Manažérstvo údržby za zvýhodnenú cenu pre účastníka 20,- €
Sprievodná akcia


Forma účasti 1)
Publikácia Manažérstvo údržby za zvýhodnenú cenu pre účastníka 20,- €
Sprievodná akcia


Forma účasti 1)
Publikácia Manažérstvo údržby za zvýhodnenú cenu pre účastníka 20,- €
Sprievodná akcia

Fakturačná adresa
Sprievodné akcie
Streda 30. mája 2018
Pre účastníkov konferencie bezplatne.
Sprievodná akcia sa uskutoční len v prípade dostatočného počtu záujemcov.
Ďalšie informácie k seminárom budú neskôr spolu s programom konferencie.

seminár 1
Bezpečnosť a údržba, Hana Pačaiová, TU v Košiciach, Gabriel Dravecký, GD Project

seminár 2
Vplyv kvality produktu na riadenie údržby, Hana Pačaiová, Anna Nagyová, TU v Košiciach

seminár 3
Outsourcing údržby

seminár 4
Kultúra bezpečnosti v údržbe
Vaša poznámka k prihláške
1) povinný údaj pre prihlasujúceho sa za firmu aj pre súkromnú osobu
2) povinný údaj pre prihlasujúceho sa za firmu