logo_ssu.png Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

IČO: 37803310
DIČ: 2021603826
SSU je členom
SSU praje všetkým svojím členom a priaznivcom
pokojné a radostné vianočné sviatky
a v novom roku 2020 veľa šťastia, zdravia a úspechov
v osobnom i pracovnom živote!

EU-OSHA organizuje kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019:
Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky
posledná aktualizácia: 8. 1. 2020