logo_ssu.png Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

IČO: 37803310
DIČ: 2021603826
SSU je členom
Ak chcete podporiť vzdelávanie slovenských údržbárov,
poukážte 2% Vami zaplatených daní z príjmov v prospech Slovenskej spoločnosti údržby.
Slovenská spoločnosť údržby je oprávnený príjemca 2% z dane pre podporu vzdelávania na rok 2018.
Stiahnite si „ Postup pre poukázanie 2%“ „ Potvrdenie o zaplatení dane “ a „ Vyhlásenie (nové, editovateľné pdf)
Európska kampaň "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie"
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) organizuje Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie
Zapojte sa do súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax
posledná aktualizácia: 23. 3. 2018