National Forum on Maintenance 2002

Date

5/20/2002 - 5/21/2002

Place

Vysoké Tatry, Tatranské Matliare hotel Sorea Hutník Podbanské

on international conference
organised under the auspices of Slovak Minister of Economy
Ľubomír Harach, PhD.

 

KrivanNFU.jpg (12548 bytes)

 

Dear friends and colleagues,

on behalf of the Preparatory Committee and the Slovak Maintenance Society we wish to give you a brief information on the international conference

National Forum on Maintenance 2002

After the successful zero and first year of the international conference National Forum on Maintenance that establised tradition of organising os specialsied conferences in the area of machinery and equipment maintenan there was the third conference, although officially the second one. Space for meetings and exchange of experience among professionals and experts in maintenance has been created during the conference programme and inofficial discussions.

The first two conferences manages to create community of maintenance people around Slovakia, form many industries, services and educational organisations. Slovak Maintenance Society was founded and it has also established international contacts and became an abserver member in  EFNMS. Enter into EFNMS was emphasised also by presence of  EFNMS chairman, Mr. Arjo Klijn at this year conference, which can be considered for international recongintion of SSU as the representative of maintenance in Slovakia.

Already the zero year conference, lasting only one day, was attended by over 100 participants.The first year was attended by 120 participants and this year there was again increase in number - 135, including exhibitors..

Basic statisitcs on the conference: 135 aprticipants, 30 of them foreigners (22 Czech republic,, 2 Croatia, 2 Hungary, 1 Austria, Germany, Netherlands and Slovenia).

Photos from the conference

 

Predsednictvo.jpg (127431 bytes)

Conference opening, conference chair. From the left: prof.Zvolenský, dean SjF ŽU Žilina, prof.Sinay, rector TU Košice, Adolf Murín,  SSU chairman, .Arjo Klijn,  EFNMS chairman, doc.Grenčík, KOSZ ŽU Žilina

 

Klijn.jpg (217990 bytes)

Arjo Klijn,  EFNMS chairman, opening address.

 

Ucastnici.jpg (183656 bytes)

Conference hall - participants

Vecer.jpg (170785 bytes)

Conference dinner - Ivan Ivancic, HDO president, and Adolf Murín, SSU chairman

 

Tatry.jpg (169248 bytes)

Beautiful nature of the High Tatras, view from the hotel

Other photos :

P0000000a.jpg (5985 bytes)P0000001a.jpg (7315 bytes)

P0000002a.jpg (6379 bytes)P0000003a.jpg (8175 bytes)

P0000004a.jpg (8753 bytes)P0000005a.jpg (8203 bytes)

P0000006a.jpg (5613 bytes)P0000007a.jpg (6930 bytes)

P0000008a.jpg (6512 bytes)P0000009a.jpg (6936 bytes)

P0000010a.jpg (4833 bytes)P0000011a.jpg (5375 bytes)

P0000012a.jpg (7136 bytes)P0000013a.jpg (8175 bytes)

P0000014a.jpg (5955 bytes)P0000015a.jpg (6822 bytes)

P0000016a.jpg (3961 bytes)P0000017a.jpg (6894 bytes)

P0000020a.jpg (6087 bytes)P0000021a.jpg (5696 bytes)

P0000022a.jpg (5724 bytes)P0000023a.jpg (6099 bytes)

P0000024a.jpg (5966 bytes)P0000025a.jpg (6279 bytes)

P0000026a.jpg (4861 bytes)P0000027a.jpg (6681 bytes)

P0000028a.jpg (6343 bytes)P0000029a.jpg (6828 bytes)

P0000030a.jpg (6614 bytes)P0000031a.jpg (6025 bytes)

P0000032a.jpg (6143 bytes)P0000033a.jpg (6115 bytes)

P0000040a.jpg (6597 bytes)P0000041a.jpg (3773 bytes)

P0000042a.jpg (5779 bytes)P0000043a.jpg (7497 bytes)

 

Conference Programme

Monday 20 May 2002

Plenary session

Príhovory odborných garantov - prof. Juraj Sinay, prof. Peter Zvolenský
Adolf Murín, SSU , Údržba na Slovensku a SSU
Arjo Klijn, EFNMS, Holandsko, Údržba - k akým cieľom? Európska perspektíva.
Ivan Ivancic, HDO, Chorvátsko, 25 rokov HDO a 30 rokov spolupráce s EFNMS
Vladimír Stuchlý, KOSZ, ŽU, Vzdelávanie manažérov údržby

Session I

A Maintenance Mangement

Václav Legát, ČZU Praha, ČR, Preventivní údržba zvyšuje provozní spolehlivost strojního prvku
Juraj Sinay, Hana Pačaiová, TU Košice , Úlohy a ciele manažmentu údržby.
Rolf Hesse, ISS Automotive Services s.r.o., ČR, Údržba ako služba – outsourcing
Michael Müller, MCE VOEST GmbH, Rakúsko, Outsourcing - ničiteľ pracovných miest alebo šance do budúcnosti?
Roman Richter, SLOVALCO, a.s. , Technický Servis a Integrovaný Systém Manažérstva
Balázs Göndöcs, Károly Sólyomvári, Budapest University, Maďarsko, Vplyv systémov údržby na zabezpečenie kvality
Ladislav Horvath, Slovnaft SOMEA , Poznatky z implementácie údržby zameranej na spoľahlivosť
Igor Reiprich, Jaroslav Šelmeci, DPM Košice, a.s., Koncepcia údržby dopravných prostriedkov a zariadení
Tibor Katona, JUHOCUKOR a.s., Problémy pri uplatňovaní nových metód v riadení údržby v stredne veľkom podniku na Slovensku a prínosy
Miroslav Lazar, INSEKO a.s. , Prostriedky manažérskeho riadenia údržby
Ondrej Valent, CMMS, s.r.o., Realizácia metód proaktívnej údržby - príklady z praxe

Session II

D Special Topics

Juraj Grenčík, KOSZ, ŽU, Benchmarking údržby podľa EFNMS
Janez Tomažin, DVS Slovinsko, Príspevok Združenia údržbárov Slovinska.
József Csiba, MÁV Maďarsko, Požiadavky infraštruktúry (hlavne z oblasti čistenia) na technickú prípravu železničných vozidiel osobnej dopravy
Dušan Vymazal, SE a.s., Atómové elektrárne Bohunice, o.z. , Príprava údržbárskeho personálu v SE a.s. EBO o.z. Jaslovské Bohunice
Jan Čížek, TOPAZ ČR, Příspěvek České společnosti chemického inženýrství (ČSCHI) k řešení problémů údržby
František Babinec, ČR, Praktické zkušenosti s implemetací zákona o prevenci závažných havárií
Ľudovít Jelemenský, ChTF STU, Úloha údržby v procese identifikácie a predchádzania nebezpečných situácií v prevádzke.
M. Ondáš, U.S. Steel Košice , Bezpečnosť práce v procese údržby
Vladimír Kopáček, Marián Péteri, ATD-SR, Certifikácia personálu v technickej diagnostike v SR
Štefan Smutný, Peter Pilát, VÚJE Trnava, a.s. , Stacionarne diagnostické systémy VUJE Trnava, a.s.
Roman Jedlička, SE a.s., Atómové elektrárne Bohunice, o.z. , Diagnostické a profylaktické merania elektrických zariadení v Atómových elektrárňach Bohunice.
Róbert Olšiak SjF STU :Špecifiká aplikácie diagnostických metód pri údržbe hydraulických systémov

Tuesday 21 May 2002

Session I

C Information Technologies

Miroslav Mach, YMS, a.s. , Počítačom riadený systém údržby - integrovane softwarové riešenie spoločnosti MRO-software.
Miroslav Šandor, INSEKO a.s. , Technologické trendy v informačných systémoch údržby
Vladislav Belas, Sféra, a.s. , Praktické skúsenosti s hromadným vstupom dát pre systém MP5 v a.s. Slovnaft
Ján Garai, VÚJE Trnava, a.s. , ARSOZ – nástroj pre plánovanie a riadenie údržby
Igor Duszek, Václav LEGÁT, OPEL C&S s.r.o. ČR, Využití komerčního software pro řízení a optimalizaci zásob náhradních dílů
Jozef Lacko, INSEKO a.s. , Mobilný zber dát v údržbe
Ivan Herkeľ, INSEKO a.s. , Prehliadky založené na odhade rizika
Roman Poprocký, KOSZ, ŽU, RCM železničného hnacieho vozidla
APP Czech, s.r.o., Praha , Firemná prezentácia

Session II

B maintenance Technologies

Peter Gazsi, U.S.Steel Košice , Praktické skúsenosti s otryskávaním suchým ľadom v podmienkach údržby elektrických strojov
Viliam Hrnčiar, S. Demian, SjF STU, Vnútorné magnetické čistenie plynových potrubí.
František Slavkovský, Igor Levkanič, Miroslav Staňa, U.S. Steel Košice , Renovácia, zváranie, technológia opráv v systéme údržby U.S. Steel Košice s.r.o.
Jiří Lukavský, ČVUT Praha, Fstroj ČR, Hodnocení pevnosti a těsnosti přirubových spojů v provozních režimech
Ján Slavkovský, Ernest Gondár, SjF STU, Posúdenie deformácií potrubí a návrh ich opravy
Juraj Sorád, ŽS, a.s., SŽKV Zvolen, Spoľahlivosť technických zariadení na ŽS, a.s.
Ivan Kúdela, GENERI SLOVAKIA, s.r.o. , Prezentácia firmy GENERI
Ľubomír Volnár, SLOVCEM spol. s r.o , Efektívne využitie materiálu BELZONA v údržbárskej praxi
Vladimír Ruml, David Ruml, RUML, s.r.o, zast. KLINGER, ČR, Výběr vhodného plochého bezasbestového těsnění
Pokorný, spol. s r.o., Brno, firemná prezentácia

Conference venue:
Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, Hotel Sorea Hutník

Hotel Sorea Hutník
059 53 Tatranské Matliare
tel.: +421 (0)52 4467446-9, +421 (0)52 4467441-4
fax: +421 (0)52 446 7341, +421 (0)52 446 7544
e-mail: marketinghtk@sorea.sk
http://www.tatry.sk/Ubytovan/zariadenie.php

We look forward to meeting you at the National Forum on Maintenance 2003!