EFNMS oslavuje 50. výročie fotosúťažou

18.6.2020

Tento rok EFNMS, Európska federácia národných spoločností údržby, oslavuje svoje 50. výročie. EFNMS pri tejto radostnej príležitosti vydá fotoknihu s 24 inšpiratívnymi obrázkami o údržbe a manažérstve majetku. Táto kniha dokonale ilustruje dopad, pridanú hodnotu a dôležitosť údržby. Obrázky obsiahnuté vo fotografickej knihe sa vyberú počas fotosúťaže EFNMS maintenance photo contest.

Za touto iniciatívou stojí BEMAS (Belgická asociácia údržby), ktorá považuje za veľmi dôležité ju podporovať a venovať pozornosť údržbe, najmä teraz, keď korona kríza ukázala svoj dopad na spoločnosť.

Kvôli kríze muselo mnoho spoločností prijať úsporné opatrenia. Údržba je na to veľmi citlivá. Zároveň musia technické služby tvrdšie pracovať aby zabezpečili pohotovosť technických zariadení, pretože podnikateľská činnosť je nevyhnutná na to, aby spoločnosť mohla naďalej poskytovať služby pre zdravie a život každého.

Touto fotografickou súťažou EFNMS a BEMAS chcú zdôrazniť a ukázať hodnotu údržby.

Fotosúťaž údržby je prístupná všetkým

Fotografie je možné zaslať až do 31. júla a mali by sa týkať jednej z tém týkajúcich sa údržby hmotného majetku (priemyselné závody, stroje a zariadenia, budovy a zariadenia, infraštruktúra a siete, doprava, ...). Súťaž je otvorená pre všetkých. Fotografie môžu zasielať odborníci z oblasti priemyslu, pracovníci údržby, fotografi, ...

Víťazné snímky vyberie porota EFNMS a spolu s verejnosťou. Porota udeľuje 70% bodov, verejnosť ďalších 30%. Hlasovanie verejnosti bude otvorené od 1. júla do 15. augusta.

24 fotografií s najvyšším hodnotením bude zverejnených vo fotoknihe EFNMS. Fotografia s najvyšším počtom hlasov dostane 800 €, druhá najlepšia 400 € a tretie miesto dostane 200 €. Výhercovia budú vyhlásení 1. septembra 2020. Podrobné pravidlá súťaže nájdete tu.

 

Viac informácii:

Chiara Van Steenberge
cvs@bemas.org
+32 9 221 14 19
maintenance.photo

EFNMS:

EFNMS je skratka pre European Federation of National Maintenance Societies (Európska federácia národných spoločností údržby). EFNMS je nezisková organizácia a bola založená v roku 1970. Ambíciou EFNMS je rozvíjať profesiu údržby, zlepšovať inovácie v oblasti údržby a zvyšovať povedomie o dôležitosti a význame údržby a manažérstva majetku. www.efnms.eu

V Bruseli 8. júna 2020

Čítajte viac