Partneri

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby.

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby v souladu s požadavky normy ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.

 Vzdělávání probíhá na třech úrovních: manažer – technik - mistr

Mistr údržby 2023 - Praha                   začíná 5.října 2023

Manažer údržby 2023                          začíná 12.října 2023

Technik údržby 2023                           začíná 1.prosince 2023

Kurz Manažer údržby je akreditovaný a je možnost zakončení personálním certifikátem.

Na kurzy je možno čerpat dotační tituly.

Kurzy mistr a technik můžeme přizpůsobit na míru vašim potřebám a proškolit pracovníky u vás v organizaci.

Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/


19.ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2023.

Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenci ÚDRŽBA 2023, která se koná 20. – 21.9.2023 v konferenčním centru AV na zámku Liblice https://www.zamek-liblice.cz/cs/.

Mottem konference je:

„Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů“.

Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://udrzba-cspu.cz/events/19rocnik-mezinarodni-odborne-konference-udrzba-2023

Záštitu konferenci udělují pravidelně – Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení automobilového průmyslu.

Na konferenci vystoupí mimo jiné i zástupci SP ČR, AutoSAP, ČZU, ABB, Škoda, ČEZ a dalších firem a institucí se svými příspěvky a zkušenostmi.

Na konferenci máte i možnost představit svoji firmu, být partnerem konference, mít logo umístěné v materiálech konference, vystavovat a prezentovat své postupy, služby, výrobky.

Odkaz na web:

https://udrzba-cspu.cz/events/19rocnik-mezinarodni-odborne-konference-udrzba-2023