Archív

16. 11. 2023     Trnava, hotel Holidy Inn
5. ročník konferenčného seminára…
seminár
29.11.2022     Trnava, hotel Impiq
Seminár je vhodný pre manažérov a vedúcich údržieb v oblasti všeobecného aj automobilového priemyslu.…
seminár
6. 4. 2022     Trnava, MTF STU
Slovenská spoločnosť údržby, v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, zorarganizovala seminár na aktuálne témy pre údržbársku verejnosť a študentov, ktorých údržba zaujíma.…