ÚDRŽBA č. 1/2023

Elektronický časopis ÚDRŽBA, Ročník vydania: XXIII, číslo 1/2023, Periodicita nepravidelná

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

ISSN 2729-8396

Časopis je archivovaný v Archíve digitálnych prameňov

 

Obsah

Tiráž

Výmena destilačnej pece F1

Diagnostika v praxi

Inventarizácia emisií metánu

Natierateľná izolácia,  lepenie konzol namiesto privarenia, SuperWrap II - nové Belzona riešenia pre údržbu

XMatik® pre riziká železničných vozidiel

Logistický systém obstarávania a riadenia náhradných dielov