SSÚ pre vás pripravuje:

medzinárodná konferencia
31.5.2022 - 1.6.2022     Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
21. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022 sa bude venovať témam ako sú Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Kybernetická bezpečnosť a údržba, Prediktívna údržba a diagnostika a mnohým ďalším.…


Archív

Konferencia
26.10.2021 - 27.10.2021     Trnava, hotel Holiday Inn
Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021 sa po vynútenej prestávke v roku 2020 spôsobenej pandémiou COVID-19 konal v náhradnom termíne 26.-27.10.2021 a na náhradnom mieste v hoteli Holiday Inn Trnava. Prinášame výsledky účastníckej ankety a fotodokumentáciu z konferencie.…
Konferencia
26.5.2020 - 27.5.2020     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2020 sa mal uskutočniť v termíne 26.- 27. mája 2020. Z dôvodu situácie spôsobenej koronavírusom Predstavenstvo SSU rozhodlo o nekonaní konferencie Národné fórum údržby 2020 v pôvodnom ani náhradnom termíne. Termín konania konferencie Národné fórum údržby 2021: 25.-26. 5. 2021 Miesto konania - tradične v hoteli PATRIA na Štrbskom Plese.…
Konferencia
28.5.2019 - 29.5.2019     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
29.5.2018 - 30.5.2018     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
17.10.2018     Nitra
Konferencia
30.5.2017 - 31.5.2017     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
17.10.2017     Nitra
Konferencia
31.5.2016 - 1.6.2016     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso,Hotel PATRIA
18.5.2018     Bratislava
Konferencia
2.6.2015 - 3.6.2015     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
6.3.2014 - 6.4.2014     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
28.5.2013 - 29.5.2013     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
29.5.2012 - 31.5.2012     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
31.5.2011 - 1.6.2011     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
25.5.2010 - 26.5.2010     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
26.5.2009 - 27.5.2009    
Konferenci
27.5.2008 - 28.5.2008     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
29.5.2007 - 31.5.2007     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
15.5.2006 - 16.5.2006     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
9.5.2005 - 10.5.2005     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA
Konferencia
24.5.2004 - 25.5.2004     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso hotel PATRIA
Konferencia
5.5.2003 - 6.5.2003     Vysoké Tatry, Štrbské Pleso hotel PATRIA
Konferencia
20.5.2002 - 21.5.2002     Vysoké Tatry, Tatranské Matliare hotel Sorea Hutník Podbanské
Konferencia
23.5.2001 - 24.5.2001     Vysoké Tatry hotel Permon, Podbanské
Konferencia
17.5.2000     Budova NR Žilinskej univerzity, Žilina