EuroMaintenance 2023

Pre záujemcov o účasť na konferencii EuroMaintnenance 2023 Konferencia EuroMaintenance 2023 sa uskutoční v Rotterdame, v kongresom centre AHOY,v dňoch 17. - 19. apríla 2023. Aktuálne informácii o EM 2023 nájdete v Newsletteri Nosné tematické oblasti sú: Smart Industry Sustainablity Asset Performance Management Human Factor Safety Program konferencie pokrýva: 36 workshopov 11 medzinárodných pozvaných prednášok  3  veľmi zaujímavé "Inspiring Tables" Všetci členovia národných spoločností EFNMS majú zľavu 10% Viac na: https://www.euromaintenance.nl/program …
3. 2. 2023

Kniha MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY II - synergia teórie a praxe

V máji 2013 Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s Českou společností pro údržbu vydala publikáciu „Manažérstvo údržby – synergia teórie a praxe“. Náklad 600 kusov sa koncom roku 2019 minul, a preto v júni 2020 uzrelo svetlo sveta jej druhé doplnené a aktualizované vydanie. Za sedem rokov sa mnohé zmenilo, boli vydané nové normy v oblasti údržby a systémoch manažérstva kvality, bezpečnosti, rizík, rozvíjali sa technológie údržby. Tím autorov pod vedením doc. Ing. Juraj Grenčíka, PhD. a prof. Ing. Hany Pačaiovej, PhD. kriticky prešiel obsahom prvého vydania a doplnil ho o nové informácie. Publikácia v druhom vydaní narástla na 700…
18. 1. 2023

K nedožitým 80. narodeninám nestora česko-slovenskej údržby

10. októbra 2022 by mal 80 rokov profesor Václav Legát, nestor česko-slovenskej údržby, ktorý bol pri zrode SSU a bol výraznou integrujúcou osobnosťou spoločností údržby v Českej a Slovenskej republike. K jeho nedožitým narodeninám prinášame krátku spomienku bývalých kolegov z Technickej fakulty Českej zemědělskej univerzity v Prahe a ČSPÚ: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 10. 10. 2022 by oslavil 80-té životní jubileum nestor v oblasti kvality, spolehlivosti a údržby strojů, servisní logistiky a péče o hmotný majetek prof. Ing. Václav Legát, DrSc.         S trochou nadsázky můžeme říci, že byl zakladatelem údržby v České republice, protože se v roce 1999 pustil…
10. 10. 2022

Výkonnostný audit údržby

Výkonnostný audit údržby (VAU) preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Sme členmi

Vzdelávajte sa spolu s SSU

Udržať krok s dnešnými modernými technológiami je náročné. Rozšírte si svoje vedomosti unikátnymi kurzami, ktoré vás v najmodernejších podmienkach pripravia na všetky úskalia údržby v 21. storočí.