Hlavné aktivity Slovenskej spoločnosti údržby v roku 2024

Autor: Gabriel Dravecký
28. 2. 2024

NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2024

Medzinárodná konferencia, 28.-29.5.2024, hotel Patria, Štrbské Pleso.

Podujatie, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako aj odborníkov z akademickej pôdy.

MAINTENANCE – AUTOMOTIVE 2024

Špičková údržba v automobilovom priemysle   Konferenčný workshop 14.11.2024 Hotel Holiday Inn Trnava

Podujatie, ktoré organizujeme v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu  SR.

Podujatie na ktorom sa stretáva cca 50 odborníkov údržby z oblasti riadenia údržby automobilového priemyslu na Slovensku. Je zdrojom informácií o aktuálnych normách údržby ako aj podelenia sa so skúsenosťami riadenia údržby v automobilového priemyslu 

KURZ MANAŽÉRA  ÚDRŽBY 2024  - Jún 2024  Hotel Sipox Štrba

 Najnovšie trendy v riadení údržby. Účastník, počas 80 hodín vzdelávania a konzultácií v dvoch tematicky zameraných blokoch a po spracovaní záverečnej práce pod vedením odborníka z danej oblasti, získa certifikát, ktorý je garanciou kvality nadobudnutých vedomostí a praktických zručností. Náklady na kurz predstavujú výhodný pomer investovaných nákladov na vyučovaciu hodinu (Eur/hod.), pričom konzultácie pri riešení záverečnej práce sú poskytované individuálne. 

VÝKONNOSTNÝ  AUDIT  ÚDRŽBY

Cieľom Výkonnostného auditu údržby v súlade s požiadavkami štandardov EÚ je:

  1. preveriť procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám  výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia  a efektívnosti nákladov,
  2. preveriť účinnosť efektívneho plánovania, riadenia, realizácie a vyhodnocovania údržbárskych  úloh pre zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu.
  3. na  základe výsledku auditu, využívajúc politiku kvality, environmentu a BOZP vašej spoločnosti    odporučiť systémové kroky  k zlepšeniu procesu údržby vo vzťahu k výrobe ako k internému zákazníkovi.

Audit je vykonávaný v zmysle ISO 19011, ISO 45001, ISO 14001,ISO 55001 a iných zavedených integrovaných systémov manažérstva.

 Pripravujeme KURZ TECHNIKA  ÚDRŽBY

   Kontaktujte nás:                                                                         Ing. Gabriel  Dravecký, PhD.
   dravecky@ssu.sk                                                                         Predseda predstavenstva
   grencik@ssu.sk                                                                          Slovenská spoločnosť údržby