Členstvo v SSU

Prečo sa stať členom

 

Informácie a vzdelávanie

 • najväčšia znalostná báza údržby na Slovensku
 • aktuálne znenie STN pre členov
 • najnovšie informácie o Slovenskej aj svetovej údržbe
 • Zvýhodnené podmienky pre kurzy Manažér údržby a Majster údržby
 • odborné materiály SSU za zvýhodnené ceny

Networking

 • zvýhodnený registračný poplatok na konferenciu Národné Fórum Údržby
 • kooperácia členov a výmena skúseností
 • pozvánky na podujatia organizované SSU, členmi a partnermi
 • Prehľadný zoznam členov SSU

Ostatné výhody

  Ostatné výhody
 • tlačové vyjadrenia a mediálny priestor
 • aktuálne informácie o aktivitách SSU
 • prehľad v zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa údržby

 

Stiahnite si tlačivo Prihláška za člena SSU.

 

Členstvo v SSU

 

Pre organizácie

Malá organizácia (1-10 pracovníkov) 100€

Stredná organizácia (11-100 pracovníkov) 400€

Veľká organizácia (100 pracovníkov) 800€

Vzdelávacie inštitúcie (školy a univerzity) 100€

 

Pre jednotlivcov

Fyzické osoby (živnostníci) 100€

Dôchodcovia 25€

Študenti (so študentským preukazom) 5€

 

Členská základňa

 

Organizácie:

 1. ABB, s.r.o.
 2. AlfaCAD s.r.o.
 3. ALIGNMENT TOOLS LTD. Org. Složka
 4. Brose Prievidza, spol. s r.o.
 5. Continental Matador Rubber, s.r.o.
 6. DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
 7. ECOFIL, spol. s.r.o.
 8. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 9. eustream, a.s. Bratislava
 10. Expedia s.r.o.
 11. FLUENT, s.r.o.
 12. GD PROJECT, s.r.o.
 13. Generi, s.r.o., Šumperk
 14. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 15. HEX TECH, s.r.o.
 16. Hireco Fluid s. r. o.
 17. HYDAC, s.r.o. Martin
 18. INSEKO a.s., Žilina
 19. Jacobs Slovakia s.r.o., Trnava
 20. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 21. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 22. Lossbusters s.r.o.
 23. LYCOS - Malt s.r.o.
 24. Magna Electronics Slovakia s.r.o.
 25. Nafta,a.s., Gbely
 26. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 27. PredictiveDataScience s.r.o.
 28. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 29. SEPS, a.s., Bratislava
 30. sféra, a.s. Bratislava
 31. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 32. SPU v Nitre, Technická fakulta
 33. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 34. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 35. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 36. SUZ, Bratislava
 37. Technická inšpekcia, a.s.
 38. Technická univerzita v Košiciach
 39. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 40. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 41. VERDE GROUP, s.r.o.
 42. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 43. Viacare, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 44. VIPO a.s.
 45. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 46. Výskumný ústav zváračský, Bratislava
 47. ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce
 48. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Individuálni členovia:

 1. Ing. Mamadou Bassadin, PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 4. Dušan Lepieš
 5. Ing. Dušan Plichta
 6. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.

Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

6
11
27
4
6 0
54

Stav k 1.3.2024