Členstvo v SSU

Prečo sa stať členom

 

Informácie a vzdelávanie

 • najväčšia znalostná báza údržby na Slovensku
 • aktuálne znenie STN pre členov
 • najnovšie informácie o Slovenskej aj svetovej údržbe
 • Zvýhodnené podmienky pre kurzy Manažér údržby a Majster údržby
 • odborné materiály SSU za zvýhodnené ceny

Networking

 • zvýhodnený registračný poplatok na konferenciu Národné Fórum Údržby
 • kooperácia členov a výmena skúseností
 • pozvánky na podujatia organizované SSU, členmi a partnermi
 • Prehľadný zoznam členov SSU

Ostatné výhody

  Ostatné výhody
 • tlačové vyjadrenia a mediálny priestor
 • aktuálne informácie o aktivitách SSU
 • prehľad v zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa údržby

 

Stiahnite si tlačivo Prihláška za člena SSU.

 

Členstvo v SSU

 

Pre organizácie

Malá organizácia (1-10 pracovníkov) 100€

Stredná organizácia (11-100 pracovníkov) 400€

Veľká organizácia (100 pracovníkov) 800€

Vzdelávacie inštitúcie (školy a univerzity) 100€

 

Pre jednotlivcov

Fyzické osoby (živnostníci) 100€

Dôchodcovia 25€

Študenti (so študentským preukazom) 5€

 

Členská základňa

 

Organizácie:

 1. ABB, s.r.o.
 2. ADMASYS SK s.r.o.
 3. ALIGNMENT TOOL LTD. Org. Složka
 4. Cloetta Slovakia s.r.o.
 5. Continental Matador Rubber, s.r.o.
 6. Energetika Ružomberok spol. s.r.o.
 7. eustream, a.s. Bratislava
 8. FLUENT, s.r.o.
 9. GD PROJECT Bánovce na Bebravou
 10. Generi, s.r.o., Šumperk
 11. Hella Slovakia - Signal Lighting s.r.o.
 12. HYDAC, s.r.o. Martin
 13. INSEKO a.s., Žilina
 14. Jacobs Slovakia s.r.o., Trnava
 15. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 16. KLEENTEK Slovakia, s.r.o., Nová Baňa
 17. LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
 18. Magna PT s. r. o.
 19. Nafta,a.s., Gbely
 20. QEM s.r.o., Liptovský Mikuláš
 21. RECA Slovensko, s r.o., Bratislava
 22. SEPS, a.s., Bratislava
 23. sféra, a.s. Bratislava
 24. SKF Slovensko spol. s r.o., Bratislava
 25. SLOVCEM, spol. s r.o. Malacky
 26. SPÚ v Nitre, Technická fakulta
 27. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 28. SPP - distribúcia, a.s. Bratislava
 29. STU, Strojnícka fakulta, Bratislava
 30. SUZ, Bratislava
 31. Technická univerzita v Košiciach
 32. TRANSTECHNO, s.r.o., Trnava
 33. TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice
 34. U.S.Steel Košice, s.r.o, Košice
 35. VERDE GROUP, s.r.o.
 36. Vertical Industrial, a.s., Bratislava
 37. Viacare, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
 38. VIPO a.s.
 39. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava
 40. Výskumný ústav zváračský, Bratislava
 41. ŽU v Žiline, SjF, Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

Individuálni členovia:

 1. Ing. Mamadou Bassadin, PhD.
 2. Ing. Ľubomír Drahoš
 3. doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
 4. Dušan Lepieš
 5. Ing. Dušan Plichta
 6. doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
 7. Ing. Severín Skotnický, CSc.

Počet členov podľa kategórií:

A - nad 100 údržbárov
B - 11-100 údržbárov
C - 1-10 údržbárov
D - Univerzity a spoločnosti
E - Individuálni členovia
F - Študenti
Celkom

7
9
21
4
7
0
48

Stav k 21.9.2021