Členstvo v SSÚ

Prečo sa stať členom

 

Informácie a vzdelávanie

 • najväčšia znalostná báza údržby na Slovensku
 • aktuálne znenie STN pre členov
 • najnovšie informácie o Slovenskej aj svetovej údržbe
 • Zvýhodnené podmienky pre kurzy Manažér údržby a Majster údržby
 • odborné materiály SSÚ za zvýhodnené ceny

Networking

 • zvýhodnený registračný poplatok na konferenciu Národné Fórum Údržby
 • kooperácia členov a výmena skúseností
 • pozvánky na podujatia organizované SSÚ, členmi a partnermi
 • Prehľadný zoznam členov SSÚ

Ostatné výhody

  Ostatné výhody
 • tlačové vyjadrenia a mediálny priestor
 • aktuálne informácie o aktivitách SSÚ
 • prehľad v zákonoch a nariadeniach týkajúcich sa údržby

Členstvo v SSÚ

 

Pre organizácie

Malá organizácia (1-10 pracovníkov) 100€

Stredná organizácia (11-100 pracovníkov) 400€

Veľká organizácia (100 pracovníkov) 800€

Vzdelávacie inštitúcie (Školy a univerzity) 100€

 

Pre jednotlivcov

Fyzické osoby (Živnostníci) 100€

Dôchodcovia 75€

Študenti (So študentským preukazom) 75€