Archív

ÚDRŽBA č. 4/2014

 • Slovenská spoločnosť údržby v rodine údržbárov európy – už 10 rokov
 • Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
 • Riadenie bezpečnosti prevádzky distribučnej siete s využitím modelu hts v spoločnosti spp - distribúcia, a.s.
 • Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
 • Konferencia tt sk 2014 - transfer technológií na slovensku a v zahraničí
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2014

 • Obzretie sa za konferenciou národné fórum údržby 2014
 • Technické riešenia tesnení – skúsenosti z existujúcich a novobudovaných elektrární
 • Rozhodování v údržbě s podporou informačního systému správy majetku a řízení údržby
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2014

 • Areva technológia lepenia – spôsob na znižovanie a/alebo prevenciu únikov v bazénoch s nerezovými vložkami
 • Jedinečné zariadenia pre kontroly a opravy parogenerátorov typu vver
 • Finále 7. ročníka strojárskej olympiády a deň otvorených dverí na strojníckej fakulte stu
 • Zvýšenie kvality produkcie žíhaných plechov optimalizáciou tepelných procesov
 • Konferencia „fórum inžinierov slovenska“
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2013

 • Slovenská spoločnosť údržby v európskom kontexte na prahu roku 2014
 • Nastavenie dávok starostlivosti o zdvíhacie zariadenia na základe posúdenia rizík v bezpečnosti, kvalite a dostupnosti
 • Tvorba rozpočtu údržby od nuly
 • Prípadové štúdie firmy inseko s produktom infor eam u zákazníkov slovnaft, stredoslovenská energetika a nafta
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2013

 • Aké bolo narodné fórum údržby 2013
 • Riešenie problematiky praskania kotviacich svorníkových skrutiek desorbéra na výrobni čpavku 3 v duslo a.s. šaľa
 • Možnosti znižovania rizík prevádzky nákladných vozňov preventívnymi opatreniami
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2013

 • Optimalizácia systému údržby v spoločnosti bost sk, a. s.
 • Ochrany pohonov žeriavov
 • Diagnostika železobetónových síl vo vsh turňa nad bodvou
 • Projektové riadenie pri implementácii informačného systému údržby
 • Etika v údržbe a podnikaní
 • Rekonštrukcia granulačnej veže močoviny
 • Aktuálny postup prác na dostavbe blokov 3 a 4 v mochovciach
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2012

 • Trendy v údržbe v európe
 • Návrh údržby vzduchotlakovej sústavy dopravného prostriedku
 • Účasť manažérov údržby na odborných veľtrhoch je investíciou spoločností, ktoré chcú byť úspešné
 • Termografická kontrola dynamického modelu ohrevu brámy v narážacej peci
 • Vibrodiagnostika sklzníc narážacích pecí
 • Slovenská spoločnosť údržby pred vstupom do nového roku 2013
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2012

 • Aké bolo národné fórum údržby 2012
 • Opravy hriadeľov, uložení a prírub na mieste
 • Problematika údržby a ostrenia činných dielov strihacích nástrojov
 • Návrh bezpečnostných predpisov pre pracovné postupy údržby v  lisovni podniku pca slovakia, s.r.o., trnava
 • Microsoft project professional 2013 preview
 • Následky krízy a úspora energie v oblasti čerpacej techniky - situácia v nemecku
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2012

 • Mobilný klient – efektívna údržba v teréne a prínosy zavedenia informačného systému do údržby
 • Zvýšenie efektívnosti a životnosti rúrkových výmenníkov
 • Majster údržby - súčasť ďalšieho vzdelávania pracovníkov údržby
 • Riešenie spoľahlivostných nežiaducich udalostí
 • Systém kódovania porúch zariadení s cieľom efektívne využiť metodiku mtbf
 • Výkonnostný audit údržby „vau“
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2011

 • Slovenská spoločnosť údržby na prahu nového roku 2012
 • Využitie diagnostických metód pri kontrole reformingových rúr v parnom reformingu vo výrobni čpavku 3 v duslo, a.s.
 • Možnosti postprocesingu cl dát v cad/cam systémoch
 • Týždeň vedy a techniky na slovensku v roku 2011
 • Zvýšenie spoľahlivosti a pohotovosti výrobných zariadení výrobného úseku
Stiahnuť PDF