Archív

ÚDRŽBA č. 4/2015

 • Slovenská spoločnosť údržby – do nového roku 2016
 • Online monitoring potrubia z plastu vystuženého sklolaminátom
 • Výmeny nevyhovujúcich uzáverov a opravy potrubí za prevádzky
 • Asset management – management majetku a jeho údržby - 1. časť
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2015

 • Zhodnotenie konferencie národné fórum údržby 2015
 • Implementácia rizika (riziková segmentácia) do systému riadenia údržby regulačných staníc
 • Preventívny prístup v riadení procesov
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2015

 • Areva aging management platform – platforma riadenia starnutia areva
 • Medveďov zoznam alebo dobrá komunikácia pomáha
 • Prečo sa uvoľňujú skrutkové spoje a ako tomu zabrániť
 • 25 rokov zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 25 rokov premien vedy a techniky na slovensku
 • Opravné mazanie - otázky a odpovede
 • Šetrite energiu a prírodné zdroje so syntetickými vysoko výkonnými mazivami
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2014

 • Slovenská spoločnosť údržby v rodine údržbárov európy – už 10 rokov
 • Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
 • Riadenie bezpečnosti prevádzky distribučnej siete s využitím modelu hts v spoločnosti spp - distribúcia, a.s.
 • Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
 • Konferencia tt sk 2014 - transfer technológií na slovensku a v zahraničí
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2014

 • Obzretie sa za konferenciou národné fórum údržby 2014
 • Technické riešenia tesnení – skúsenosti z existujúcich a novobudovaných elektrární
 • Rozhodování v údržbě s podporou informačního systému správy majetku a řízení údržby
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2014

 • Areva technológia lepenia – spôsob na znižovanie a/alebo prevenciu únikov v bazénoch s nerezovými vložkami
 • Jedinečné zariadenia pre kontroly a opravy parogenerátorov typu vver
 • Finále 7. ročníka strojárskej olympiády a deň otvorených dverí na strojníckej fakulte stu
 • Zvýšenie kvality produkcie žíhaných plechov optimalizáciou tepelných procesov
 • Konferencia „fórum inžinierov slovenska“
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2013

 • Slovenská spoločnosť údržby v európskom kontexte na prahu roku 2014
 • Nastavenie dávok starostlivosti o zdvíhacie zariadenia na základe posúdenia rizík v bezpečnosti, kvalite a dostupnosti
 • Tvorba rozpočtu údržby od nuly
 • Prípadové štúdie firmy inseko s produktom infor eam u zákazníkov slovnaft, stredoslovenská energetika a nafta
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2013

 • Aké bolo narodné fórum údržby 2013
 • Riešenie problematiky praskania kotviacich svorníkových skrutiek desorbéra na výrobni čpavku 3 v duslo a.s. šaľa
 • Možnosti znižovania rizík prevádzky nákladných vozňov preventívnymi opatreniami
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2013

 • Optimalizácia systému údržby v spoločnosti bost sk, a. s.
 • Ochrany pohonov žeriavov
 • Diagnostika železobetónových síl vo vsh turňa nad bodvou
 • Projektové riadenie pri implementácii informačného systému údržby
 • Etika v údržbe a podnikaní
 • Rekonštrukcia granulačnej veže močoviny
 • Aktuálny postup prác na dostavbe blokov 3 a 4 v mochovciach
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2012

 • Trendy v údržbe v európe
 • Návrh údržby vzduchotlakovej sústavy dopravného prostriedku
 • Účasť manažérov údržby na odborných veľtrhoch je investíciou spoločností, ktoré chcú byť úspešné
 • Termografická kontrola dynamického modelu ohrevu brámy v narážacej peci
 • Vibrodiagnostika sklzníc narážacích pecí
 • Slovenská spoločnosť údržby pred vstupom do nového roku 2013
Stiahnuť PDF