Archív

ÚDRŽBA č. 1,2/2018

 • Virtuálna realita v Petrochemickom priemysle
 • Opravy únikov a netesností na potrubiach za prevádzky
 • Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM
 • Dlouhy technology, Samson, armatúry, diagnostika
 • ABB Ability Power Transformer definuje nové priemyselné štandardy
 • RECA Maxmobil Mobilita Udrzby
 • Najjednoduchší spôsob nanášania tekutého tesnenia 
 • Spolupráce Techsealu s project hydronaut
 • Společnost pokorný, spo,. s.r.o. Brno
 • Priemysel 4.0 v OEZ
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2017

 • Maintenance - Automotive 2017
 • Portfólio riešení spoločnosti Avera pre optimalizáciu údržby a Asset Management
 • Inteligentný údržbový systém pre industry 4.0
 • Softvér pre výkonnostný audit údržby - 1.časť
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2017

 • Aké bolo národné fórum údržby 2017? 
 • Prípadová štúdia jamkovej korózie na výhrevných plochách chránených návarmi v spaľovniach odpadu
 • Zvýšená pohotovosť zariadení redukciou prchavých emisií
 • Meranie charakteristík polohy priemyselného robota 
 • Inovačné metódy tvorby NC Programov v CAD/CAM systéme EDGECAM 2016
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2017

 • Rýchle a bezpečné odstránenie únikov a netesností na potrubných systémoch
 • Spolehlivé mazání aktuátorú v komponentech pro automobilový prúmysl
 • Kľúč k správnemu využívaniu informačného systému na správu majetku a riadenie údržby 
 • Využitie jednoduchých prístrojov na meranie vibrácií pri monitorovaní strojov 
 • Voľba ochranného plynu pri zváraní nelegovaných a nízkolegovaných materiálov
 • Model riadenia údržby a RBT
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2016

 • Správa z pracovnej cesty na výstave – maintain 2016 v mníchove (18.-20.10. 2016)
 • Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s co2
 • Riadenie celkových nákladov na náhradné diely
 • Jak zabránit poruchám strojů a zařízení
 • vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2016

 • Obzretie sa za konferenciou národné fórum údržby 2016
 • Vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení
 • Nejzávažnější z  hlediska opotřebení jsou zejjak zabránit poruchám strojů a zařízení
 • Riadenie celkových nákladov na náhradné diely
 • Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s co2
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2016

 • Diagnostika potrubia vnútornou inšpekciou invista™
 • Práca s čistým stlačeným vzduchom working with clean compressed air
 • Ako dosiahnuť spoľahlivosť údržby a jej vynikajúcu kvalitu
 • Chesterton – ochrana kovových a betónových povrchov. technológia tryskania povrchov sponge jet – minimálna prašnosť a odpady
 • Dědictví způsobu montáže azbestových těsnění
 • Flexibilní systémy pro monitoring a diagnostiku: nové technologie
 • Asset management – management majetku a jeho údržby
 • Oprava poškodeného krytu vidlice motocykla ktm
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2015

 • Slovenská spoločnosť údržby – do nového roku 2016
 • Online monitoring potrubia z plastu vystuženého sklolaminátom
 • Výmeny nevyhovujúcich uzáverov a opravy potrubí za prevádzky
 • Asset management – management majetku a jeho údržby - 1. časť
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2015

 • Zhodnotenie konferencie národné fórum údržby 2015
 • Implementácia rizika (riziková segmentácia) do systému riadenia údržby regulačných staníc
 • Preventívny prístup v riadení procesov
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2015

 • Areva aging management platform – platforma riadenia starnutia areva
 • Medveďov zoznam alebo dobrá komunikácia pomáha
 • Prečo sa uvoľňujú skrutkové spoje a ako tomu zabrániť
 • 25 rokov zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 25 rokov premien vedy a techniky na slovensku
 • Opravné mazanie - otázky a odpovede
 • Šetrite energiu a prírodné zdroje so syntetickými vysoko výkonnými mazivami
Stiahnuť PDF