Archív

ÚDRŽBA č. 4/2016

 • Správa z pracovnej cesty na výstave – maintain 2016 v mníchove (18.-20.10. 2016)
 • Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s co2
 • Riadenie celkových nákladov na náhradné diely
 • Jak zabránit poruchám strojů a zařízení
 • vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2016

 • Obzretie sa za konferenciou národné fórum údržby 2016
 • Vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení
 • Nejzávažnější z  hlediska opotřebení jsou zejjak zabránit poruchám strojů a zařízení
 • Riadenie celkových nákladov na náhradné diely
 • Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s co2
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2016

 • Diagnostika potrubia vnútornou inšpekciou invista™
 • Práca s čistým stlačeným vzduchom working with clean compressed air
 • Ako dosiahnuť spoľahlivosť údržby a jej vynikajúcu kvalitu
 • Chesterton – ochrana kovových a betónových povrchov. technológia tryskania povrchov sponge jet – minimálna prašnosť a odpady
 • Dědictví způsobu montáže azbestových těsnění
 • Flexibilní systémy pro monitoring a diagnostiku: nové technologie
 • Asset management – management majetku a jeho údržby
 • Oprava poškodeného krytu vidlice motocykla ktm
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2015

 • Slovenská spoločnosť údržby – do nového roku 2016
 • Online monitoring potrubia z plastu vystuženého sklolaminátom
 • Výmeny nevyhovujúcich uzáverov a opravy potrubí za prevádzky
 • Asset management – management majetku a jeho údržby - 1. časť
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2015

 • Zhodnotenie konferencie národné fórum údržby 2015
 • Implementácia rizika (riziková segmentácia) do systému riadenia údržby regulačných staníc
 • Preventívny prístup v riadení procesov
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2015

 • Areva aging management platform – platforma riadenia starnutia areva
 • Medveďov zoznam alebo dobrá komunikácia pomáha
 • Prečo sa uvoľňujú skrutkové spoje a ako tomu zabrániť
 • 25 rokov zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 25 rokov premien vedy a techniky na slovensku
 • Opravné mazanie - otázky a odpovede
 • Šetrite energiu a prírodné zdroje so syntetickými vysoko výkonnými mazivami
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2014

 • Slovenská spoločnosť údržby v rodine údržbárov európy – už 10 rokov
 • Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
 • Riadenie bezpečnosti prevádzky distribučnej siete s využitím modelu hts v spoločnosti spp - distribúcia, a.s.
 • Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
 • Konferencia tt sk 2014 - transfer technológií na slovensku a v zahraničí
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 3/2014

 • Obzretie sa za konferenciou národné fórum údržby 2014
 • Technické riešenia tesnení – skúsenosti z existujúcich a novobudovaných elektrární
 • Rozhodování v údržbě s podporou informačního systému správy majetku a řízení údržby
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 1,2/2014

 • Areva technológia lepenia – spôsob na znižovanie a/alebo prevenciu únikov v bazénoch s nerezovými vložkami
 • Jedinečné zariadenia pre kontroly a opravy parogenerátorov typu vver
 • Finále 7. ročníka strojárskej olympiády a deň otvorených dverí na strojníckej fakulte stu
 • Zvýšenie kvality produkcie žíhaných plechov optimalizáciou tepelných procesov
 • Konferencia „fórum inžinierov slovenska“
Stiahnuť PDF

ÚDRŽBA č. 4/2013

 • Slovenská spoločnosť údržby v európskom kontexte na prahu roku 2014
 • Nastavenie dávok starostlivosti o zdvíhacie zariadenia na základe posúdenia rizík v bezpečnosti, kvalite a dostupnosti
 • Tvorba rozpočtu údržby od nuly
 • Prípadové štúdie firmy inseko s produktom infor eam u zákazníkov slovnaft, stredoslovenská energetika a nafta
Stiahnuť PDF