ÚDRŽBA č. 2/2021

Elektronický časopis ÚDRŽBA, Ročník vydania: XXI, číslo 2/2021, Periodicita nepravidelná

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť údržby, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

ISSN 2729-8396

Časopis je archivovaný v Archíve digitálnych prameňov

 

Obsah

Tiráž

Analýza netesnosti prírubového spoja na prevádzke Čpavok 4

Preventivní údržba snižuje riziko kritické poruchy

Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C

Praktické skúsenosti a postrehy z oblasti použitia priemyslového tesnenia II

Obrábanie na mieste